top of page

Farage&

Elmoznino

פרג'&

אלמוזנינו

'עידן פרג

עידן פרג'

שותף

ביוגרפיה

בעל תואר ראשון (B.A) בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר שני (.M.Sc) במנהל עסקים מימון וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב. עסק בתחום הפיננסים בתשע השנים האחרונות, כחשב בחברת החזקות ציבורית וכרואה חשבון מבקר במשרד EY. עידן מתמחה בנושאים הבאים, בין היתר: 

   ·   עריכת דוחות כספיים.

   ·   תקינה בינלאומית (IFRS).

   ·   חשבונאות פיננסית.

   ·   ביקורת חשבונאית.

   ·   SOX.

© 2017 by FE CPAs

bottom of page